เทือกเขาซาโอ้

เทือกเขาซาโอ้

เทือกเขาซาโอ้

ธรรมชาติ

เทือกเขาซาโอ้

เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโอชู ที่พาดผ่านทั้งทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ

เป็นภูเขาที่แบ่งจังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะออกจากกัน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโอชูที่พาดผ่านทั้งทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ ยอดที่สูงที่สุดคือ "คุมาโนะดาเคะ" ในส่วนกลางของซาโอ้ จามมาด้วย "เบียวบุดสเคะ" "คัตทสึดาเคะ" และ "สุกิกะมิเนะ" เทือกเขาซาโอ้มีภูเขาไฟที่ยังไม่มอดมากกว่า 40 ลูก หินรอบ ๆ ภูเขาไฟที่มีพลังมีสีเทาอ่อน (ส่วนใหญ่เป็น แอนดิไซต์)
เทือกเขาซาโอ้ (ซาโอ้เรนโป) ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะ ในเทือกเขาโอชูที่พาดผ่านตั้งแต่ทางเตอนหนือถึงทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ คุมาโนะดาเคะ ในฝั่งของจังหวัดยามากาตะ (1,841 เมตร)

มันเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังที่เกิดขึ้นจากชั้นหินบะซอลต์และแอนดิซาไนต์ และถูกเรียกว่าสตราโทโวคัลโน มันเป็น 1 ใน 47 ภูเขาไฟ [1] ที่ถูกติดตามเรื่องการปะทุอยู่ตลอด ที่นี่มีโอคามะ ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟและพุก๊าซ (ทั้งคู่อยู่ในฝั่งจังหวัดมิยากิ) เพราะมีภูเขาที่ยังมีพลังจึงทำให้ทั้งสองจังหวัดนี้มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสกีรีสอร์ทจำนวนมากอีกด้วย ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักในทั้งสองจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
989-0800
ที่อยู่
เมืองซาโอ้ คัตตะกุน จังหวัดมิยากิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop