ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหัวไชเท้าแห่งซาโอ้

ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหัวไชเท้าแห่งซาโอ้

ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหัวไชเท้าแห่งซาโอ้

การสัมผัส ประสบการณ์ - กีฬา ธรรมชาติ

ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหัวไชเท้าแห่งซาโอ้

ที่นาโนะกะฮาระในเขตโทกัตตะออนเซน เป็นแหล่งเพาะปลูกหัวไชเท้าของเมืองซาโอ้ และเพราะแร่ธาตุที่มาจากดินภูเขาไฟบวกกับสภาพอากาศที่ดี ทำให้หัวไชเท้าของที่นี่มีรสชาติหวาน

จากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้า ทำให้กิจกรรม "เก็บหัวไชเท้า" เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปี และเรายังเปิดกว้างให้เกษตรกรผู้มีประสบการณ์เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผักอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อีกด้วย
รหัสไปรษณีย์
989-0916
ที่อยู่
นาโนะกะฮาระ, โทกัตตะออนเซน, ซาโอ้, คัตตะ, มิยากิ
การคมนาคม
จากโทกัตตะออนเซนขับรถมาประมาณ 5 นาที
หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหัวไชเท้าแห่งซาโอ้ (ติดต่อคุณไซโตะ): 02-243-4344-7

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop