สวนมัตทสึคะวะซาโบ

สวนมัตทสึคะวะซาโบ

สวนมัตทสึคะวะซาโบ

ธรรมชาติ

สวนมัตทสึคะวะซาโบ

สวนสาธารณะแนวประยุกต์ที่คุณสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติ

เปิดขึ้นในปี 1997 ในฐานะของสวนสาธารณะแนวประยุกต์โดยร่วมมือกับ "ป่าของนกป่าซาโอ้ " ที่นี่คุณสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากขึ้น
เปิดขึ้นในปี 1997 ในฐานะของสวนสาธารณะแนวประยุกต์" ที่นี่คุณสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากขึ้น ที่นี่เป็นการร่วมมือกันของ โทกัตตะออนเซ็นกับ "ป่าของนกป่าซาโอ้ " ที่นี่มีศูนย์ควบคุมการผุสลายขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในสวน และเป็นที่ที่ดีสำหรับการเรียนรู้กระบวนการผุกร่อยและการควบคุมกระแสน้ำ และก็ยังเป็นที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนของคนในพื้นที่อีกด้วย
รหัสไปรษณีย์
989-0916
ที่อยู่
เปิดขึ้นในปี 1997 ในฐานะของสวนสาธารณะแนวประยุกต์" ที่นี่คุณสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากขึ้น ที่นี่เป็นการร่วมมือกันของ โทกัตตะออนเซ็นกับ "ป่าของนกป่าซาโอ้ " ที่นี่มีศูนย์ควบคุมการผุสลายขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในสวน และเป็นที่ที่ดีสำหรับการเรียนรู้กระบวนการผุกร่อยและการควบคุมกระแสน้ำ และก็ยังเป็นที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนของคนในพื้นที่อีกด้วย
การคมนาคม
รถยนต์ - ที่ชิโรอิชิ IC บนโทโฮคุเอ็กเพลซไฮเวย์ มุ่งหน้าไปยังทางโทกัตตะออนเซ็น ประมาณ 16 กิโลเมตรห่างจากชิโรอิชิ IC มีที่จอดรถ(ฟรี)

รถยนต์ - ที่ชิโรอิชิ IC บนโทโฮคุเอ็กเพลซไฮเวย์ มุ่งหน้าไปยังทางโทกัตตะออนเซ็น ประมาณ 16 กิโลเมตรจากมุราตะ IC
ที่จอดรถ
มี

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop