โคมาคุซะ ไดระ

โคมาคุซะ ไดระ

โคมาคุซะ ไดระ

ธรรมชาติ

ชมธรรมชาติขณะขับรถเล่นบนซาโอ้เอคโค่ไลน์              

โคมาคุซะ ไดระมีวิวรอบทิศทางที่สวยงาม ทางทิศตะวันตกมีน้ำตกคาเอระซุโนะและน้ำตกฟุริโกะที่ที่ต้นน้ำมาจากเทือกเขาซาโอ้ ทางทิศตะวันออกคุณสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่เหนือทือกเขาอูออกไป คุณสามารถพบกับดอกอัลไพน์และโคมาคุสะ ซึ่งบานในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
ในอดีตต้นอัลไพน์สีชมพูและต้นโคมาคุสะถูกพบเห็นในบริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงกลางมิถุนายนถึงกรกฎาคม แต่ ณ ปัจจุบันจำนวนของต้นโคมาคุสะลดลงเป็นอย่างมาก พวกเรากำลังพยายามทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างสุดความสามารถ ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการชมหน้าผา เพราะที่นี่มีทางเดินที่ปลอดภัยที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อการชมวิวโดยเฉพาะ จากจุดชมวิวที่มีชื่อว่า "หอสังเกตการโคมาคุสะไดระ" คุณสามารถมองเห็นน้ำตกคาเอะระซุโนะได้ด้วย
รหัสไปรษณีย์
989-0916
ที่อยู่
ภายในอุทยานแห่งชาติ คุราอิชิดาเคะ โทกัตตะออนเซ็น เมืองซาโอ้ คัตตะกุน จังหวัดมิยากิ
วันหยุดประจำ
ปิด - ตั้งแต่ต้นพฤศจิกายนถึงปลายเมษายน ถนนปิดให้บริการ
การคมนาคม
บัส - 95 นาทีจาก JR โทโฮคุชินคันเซ็นชิโรอิชิซาโอ้
รถยนต์- 50 นาทีจากชิโรอิชิ IC บนโทโฮคุเอ็กเพลสไฮเวย์
ที่จอดรถ
มี

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop