สตูดิโอเก็นโยว

สตูดิโอเก็นโยว

สตูดิโอเก็นโยว

การสัมผัส ประสบการณ์ - กีฬา

สตูดิโอเก็นโยว

พวกเราเสนอห้องเรียนสัมผัสการทำเครื่องเรือนโอริเบะและการเคลือบอะชาและการลงสี
คุณสามารถทำเครื่องปั้นดินเผาได้แม้จะไม่มีประสบการณ์ก็ตาม

รหัสไปรษณีย์
989-0916
ที่อยู่
9-3 ซาคาซากาว่า, โทกัตตะออนเซ็น, เมืองซาโอ้, คัตตะ-กุน
หมายเลขโทรศัพท์
0224-26-9530
เวลาทำการ
ตั้งแต่ 10.00-17.00 (ปิดวันพฤหัสบดีและระหว่างการจัดแสดง)
การคมนาคม
โดยรถบัส - ขึ้นมิยาโกะบัส และลงที่มิยากิรอยัลโฮเทลและเดินเป็นเวลา 5 นาที
โดยรถยนต์ - 5 นาที จากโรงอาบน้ำสาธารณะ "คามิโนะยุ"
งบโดยประมาณ
ราคา – (สัมผัสประสบการณ์ลงสี) ผู้ใหญ่ ตั้งแต่ 1,500 เยน (ประสบการณ์ปั้น) ผู้ใหญ่ 2,500 เยน (ดินเหนียว 1 กิโลกรัม, รวมการเคลือบและการอบ) เด็ก 1,500 เยน (ดินเหนียว 500 กรัม, รวมการเคลือบและการอบ) *ทางเรารับการจองจากลูกค้าหนึ่งท่านเท่านั้น

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop