• สวนมัตทสึคะวะซาโบ

 • สวนประวัติศาสตร์ บ้านของยาซุคิ ซานาดะ

 • โคมาคุซะ ไดระ

 • ดอกแดฟโฟดิและดอกชิโรยาชิโอะ อะซาเรีย

 • โคโตริเฮาส์

 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกมิยากิสะโอ

 • ชิโรอิชิซาโอ้อีซี่โมเดลคอร์ส

 • ซาโอ้เอ็คโค่ไลน์

 • ซาโอ้ ศาลเจ้าคัตตะมิเนะ/ ยอดเขาซาโอ้ (ศาลเจ้าหลัง)

 • ภูเขาอะโอโซะ

 • มิยากิซาโอ้ โคเคชิฮอล

 • เอ็นดะซุยเด็น (ข้าวเปลือก)

 • ชิโอซาว่า ไดยามะ ・กลุ่มสวนผลไม้

 • ซาโอ้ ศาลเจ้าคัตตะมิเนะ/โทกัตตะ

 • ภูเขาเทคุระโมริ/ภูเขาทงการิ

 • อุนเซนไคโดเก่า(ถนน)

 • น้ำตกฟุโดว

 • สวนโทกัตตะ

 • น้ำตกซังไค

 • น้ำชั้นหนึ่งของเมืองซาโอ้

 • ทาคิมิได/ จุดชมน้ำตก (น้ำตกซังไค และ น้ำตกฟุโดว

 • ซาโอ้ไฮไลน์

 • ศาลเจ้า คัตตะมิเนะ/ศาลเจ้าหลัก

 • สถานี JR ชิโรอิชิซาโอ

 • ไดโคคุเท็น

 • คอร์สสัมผัสกับวัฒนธรรมของชิโรอิชิ ซาโอ้

 • น้ำตกฟุริโกะ

 • รูปปั้นของ โจวโรคุ อะมิตะ

 • นอร์ดิควอล์ค

 • สตูดิโอเก็นโยว

1 / 3123

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop