ซะโอซะมะ มาสคอต ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เมืองซะโอ


การยื่นขอ ใช้งาน รูปประกอบ

การจะนำรูปประกอบของ「ซะโอซะมะ」ไปใช้งาน กรุณาตรวจสอบ 「วิธีจัดการ เรื่องการใช้งาน รูปประกอบ「ซะโอซะมะ」」มาสคอต ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เมืองซะโอ【PDF】จากนั้นกรุณาส่ง「หนังสือ ยื่นขอ ใช้งาน รูปประกอบ」(เอกสาร หมายเลข 1)【Word】และเอกสารแนบ มาที่แผนก เกษตรกรรม ป่าไม้ และการท่องเที่ยว

แต่หากเข้าข่าย ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะไม่จำเป็น ต้องยื่นคำร้อง

 • (1) เมื่อนำไปใช้งานส่วนตัว โดยไม่มีวัตถุประสงค์ ทางการค้า และไม่มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขการออกแบบ
 • (2) เมื่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียน ภายในเมือง จะนำไปใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้
 • (3) เมื่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่ข่าวสาร ของสื่อมวลชน จะนำไปใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานข่าว หรือประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบ ที่สามารถ ใช้งานได้

 • 1ซะโอซะมะ โลโก้

  ซะโอซะมะ โลโก้

  ดาวน์โหลดJPG

 • 2ซะโอซะมะ ภาพหลัก

  ซะโอซะมะ ภาพหลัก

  ดาวน์โหลดJPG

 • 3ซะโอซะมะ หันหลัง

  ซะโอซะมะ หันหลัง

  ดาวน์โหลดJPG

 • 4ซะโอซะมะ ยกมือขวา

  ซะโอซะมะ ยกมือขวา

  ดาวน์โหลดJPG

 • 5ซะโอซะมะ ยกมือซ้าย

  ซะโอซะมะ ยกมือซ้าย

  ดาวน์โหลดJPG

 • 6ซะโอซะมะ ก้าวเท้าขวา

  ซะโอซะมะ ก้าวเท้าขวา

  ดาวน์โหลดJPG

 • 7ซะโอซะมะ ก้าวเท้าซ้าย

  ซะโอซะมะ ก้าวเท้าซ้าย

  ดาวน์โหลดJPG

 • 8ซะโอซะมะ กินข้าว

  ซะโอซะมะ กินข้าว

  ดาวน์โหลดJPG

 • 9ซะโอซะมะ บ่อน้ำพุร้อน

  ซะโอซะมะ บ่อน้ำพุร้อน

  ดาวน์โหลดJPG

 • 10ซะโอซะมะ กล้องถ่ายรูป

  ซะโอซะมะ กล้องถ่ายรูป

  ดาวน์โหลดJPG

 • 11ซะโอซะมะ อ่านหนังสือ

  ซะโอซะมะ อ่านหนังสือ

  ดาวน์โหลดJPG

 • 12ซะโอซะมะ ช้อปปิ้ง

  ซะโอซะมะ ช้อปปิ้ง

  ดาวน์โหลดJPG

 • 13ซะโอซะมะ เบสบอล①

  ซะโอซะมะ เบสบอล①

  ดาวน์โหลดJPG

 • 14ซะโอซะมะ เบสบอล②

  ซะโอซะมะ เบสบอล②

  ดาวน์โหลดJPG

 • 15ซะโอซะมะ เกตบอล

  ซะโอซะมะ เกตบอล

  ดาวน์โหลดJPG

 • 16ซะโอซะมะ ลูกบอลหิมะ

  ซะโอซะมะ ลูกบอลหิมะ

  ดาวน์โหลดJPG

 • 17ซะโอซะมะ สกี

  ซะโอซะมะ สกี

  ดาวน์โหลดJPG

เงื่อนไข การใช้งาน

ระยะเวลา การใช้งาน
นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ อนุญาต ไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ค่าใช้จ่าย
ฟรี
กรณีที่จะไม่ อนุญาต
หากเข้าข่าย ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ จะไม่ อนุญาต ให้ใช้งาน
 • (1) เมื่อมีแนวโน้มว่า ผิดกฏหมาย หรือก่อให้เกิด ความไม่สงบ เรียบร้อย ในสังคม
 • (2) เมื่อมีแนวโน้ม ว่านำไปใช้ ในกิจกรรม ส่วนตัวของ นักการเมือง รายใดรายหนึ่ง, พรรคการเมือง หรือองค์การ ทางศาสนา
 • (3) เมื่อมีแนวโน้ม ว่านำไปใช เพื่อหาผลประโยชน์ อย่างไม่ถูกต้อง
 • (4) เมื่อมีแนวโน้ม ว่านำไปใช แบบผูกขาด เป็นเครื่องหมายการค้า หรืออ้างว่าเป็นการออกแบบ ของตนเอง
 • (5) เมื่อมีแนวโน้ม ว่านำไปใช้ เพื่อสร้างความเสียหาย ต่อคุณภาพ หรือเป็นการ ขัดขวางความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ต่อเมือง
 • (6) นอกจากนี้ เมื่อเทศมนตรี เห็นชอบว่า การใช้งานดังกล่าว ไม่เหมาะสม
การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด
กรณีที่ได้รับ อนุญาต ให้นำไปใช้งาน กรุณา ปฏิบัติตาม หัวข้อ ต่อไปนี้
 • (1) ต้องนำไปใช้งาน ตามวัตถุประสงค ที่ได้รับอนุญาต ให้นำรูปประกอบ ไปใช้งานเท่านั้น
 • (2) ห้ามถ่ายโอน, ให้เช่าสิทธิ์ เกี่ยวกับ การนำไปใช้งาน
 • (3) ห้ามเปลี่ยนแปลง แก้ไขการออกแบบ เว้นแต่ จะได้การ เห็นชอบ จากเทศมนตรี
 • (4) เมื่อนำรูปประกอบ ไปใช้งาน บริเวณใกล้ ๆ กับรูปภาพ หรือสิ่งของ จะต้องระบุ ข้อความ「ซะโอซะมะ มาสคอต ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เมืองซะโอ 」ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องระบุ「จังหวัดมิยะงิ」ต่อท้ายเมืองซะโอ ให้ชัดเจน ตามความจำเป็น
 • (5) บนรูปภาพหรือสิ่งของที่ใช้งานรูปประกอบ จะต้องระบ หมายเลขอนุญาต ที่ทางเมือง เป็นผู้ออกให้ อย่างชัดเจน
 • (6) ต้องใช้งาน ตามเงื่อนไข ด้านหน้า
 • (7) ก่อนการใช้งาน รูปประกอบ จะต้องส่งตัวอย่าง ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ของสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งาน มายังเทศมนตรี โดยเร็ว แต่หากเทศมนตร เห็นว่ามี ความลำบาก ในการส่งตัวอย่าง ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เข้ามา ก็สามารถ ส่งรูปถ่าย ของสิ่งนั้น มาแทนได้
การเปลี่ยนแปลง การขออนุญาต ใช้งาน
หากต้องการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด ในการขออนุญาต ใช้งาน กรุณาส่ง「หนังสือ ยื่นขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียด การใช้งาน รูปประกอบ」(เอกสาร หมายเลข 4)【Word】และเอกสารแนบ มาที่แผนก เกษตรกรรม ป่าไม้ และการท่องเที่ยว
การยกเลิก การขออนุญาต ใช้งาน
กรณีที่ฝ่าฝืน การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด หรือพิสูจน์ได้ว่า มีการกล่าวเท็จ ในรายละเอียด ของหนังสือคำร้อง จะขอยกเลิก การขออนุญาต ใช้งานดังกล่าว

การติดต่อ สอบถาม เกี่ยวกับ ซะโอซะมะ

แผนก เกษตรกรรม ป่าไม้ และการท่องเที่ยว สถานที่ราชการ ส่วนท้องถิ่น เมืองซะโอ

10 นิชิอุระคิตะ เอ็นดะ เมืองซะโอ เขตคัตตะ จังหวัดมิยะงิ 989-0892
โทรศัพท์:0224-33-2215 แฟกซ์:0224-33-2257
อีเมล:norinkankou@town.zao.miyagi.jp

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop